Wielka recesja i konflikt polityczny w Europie POLCON Project Results in brief FP7 European Commission

Działania Unii Europejskiej oraz pojedynczych rządów powinny być ukierunkowane na ochronę najbiedniejszych gospodarstw domowych, których ogrzewanie oparte jest o gaz. Europa, aby uniknąć krótkotrwałej, a może i długotrwałej recesji musi stawić czoła tym wyzwaniom. Niestety zwalczenie kryzysu energetycznego to nie jedyny problem.

  1. Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe.
  2. Jak potoczy się wojna w Ukrainie, co dalej z kryzysem energetycznym?
  3. Ponadto EBC politykę pieniężną normalizuje już od grudnia ubiegłego roku, kiedy rozpoczęty został proces stopniowego zmniejszania luzowania ilościowego.
  4. Indeks PMI w usługach w maju wyniósł 53,3 pkt, czyli tyle samo co miesiąc temu.
  5. Od wielu lat zajmuje się analizą sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie, handlem międzynarodowym oraz polityką gospodarczą.
  6. Niemcom trudno będzie bowiem argumentować za tym, aby reguły te były surowe, jeśli nie będą w stanie podeprzeć się w tej argumentacji swoim własnym przykładem.

Gdzie najlepiej usiąść w samolocie? To miejsce daje dużą szansę w przypadku katastrofy

Roczna dynamika PKB w UE spowolniła do 2,4% w stosunku do 4,3% w IIkwartale. Zwykle jednak uwaga opinii publicznej skupia się na dynamicerocznej. Tu stawkę otwiera Cypr (5,4%) przed Portugalią (4,9%) i Rumunią (4,7%).Polska znalazła się tuż za podium z dość sensacyjnym wzrostem PKB o 4,4% wujęciu wyrównanym sezonowo (w taki sposób Eurostat porównuje dane między krajami). Więcejo wynikach polskiego PKB w III kwartale przeczytacie Państwo w artykulezatytułowanym „Polskagospodarka nie hamuje tak mocno, jak się spodziewano”. 20 lat w Unii to dla województwa wielkopolskiego historia sukcesu.

Kiedyś byli królami drożyzny. Dziś ceny tych produktów spadają

Globalny PKB zwiększy się w tym roku o 2,4 proc. – stwierdził BŚ w najnowszej prognozie (wobec 2,6 proc. w 2023 r., 3 proc. w 2022 i 6,2 proc. w 2021 r. na skutek odbicia się po zakończeniu pandemii). Recesja wiąże się ze spadkiem ogólnej działalności gospodarczej, zmniejszeniem produkcji przemysłowej, spadkiem liczby inwestycji, zamówień itp. Odpowiednio prowadzona polityka fiskalna i pieniężna oraz sięganie po narzędzia polityki stabilizacyjnej mogą złagodzić skutki zjawiska. Warto pamiętać, że recesja jest naturalną fazą cyklu koniunkturalnego i nie zawsze oznacza głęboki kryzys.

Jest nowa propozycja obniżenia rachunków za prąd od 1 lipca. Czas na ruch Sejmu

Opóźnienie to było najdłuższe w przypadku recesji amerykańskiej rozpoczętej w 2001 roku – wtedy to na pierwszy spadek PKB w strefie euro trzeba było czekać prawie dwa lata. Dane historyczne wyraźnie pokazują, że amerykańska recesja uderzy także w gospodarkę strefy euro. Chociaż rola, jaką odgrywają Stany Zjednoczone w światowej gospodarce, wyraźnie spadła, to w dalszym ciągu pozostają jej głównym graczem. Co ważniejsze, na coraz bardziej zintegrowanych rynkach finansowych spadek zaufania bardzo szybko przenosi się z jednego regionu na drugi. Krótko mówiąc, byłoby rzeczą nierozsądną oczekiwać, że strefie euro uda się uniknąć skutków amerykańskiej recesji.

Polska awansuje w europejskim rankingu inflacji. W sześciu krajach ceny rosły szybciej

Świat zmaga się również z opóźnieniami w dostawach, wysokimi cenami surowców energetycznych, nieodpuszczającą inflacją. Do tego dochodzą obawy o rozwój USDJPY resztkowy potencjał w górę sytuacji międzynarodowej związanej głównie z konfliktem w Ukrainie. Chęci inwestorów studzą też niepokoje o kolejne wzrosty zakażeń koronawirusem.

Przeciętny obywatel w okresie recesji zaczyna mniej wydawać, przez co w wymiarze ogólnokrajowym spada konsumpcja. Jednocześnie ondeks mierzący produkcję, istotny wskaźnik kondycji gospodarczej, spadł do 44,4 w grudniu, co może zapowiadać dalsze spadki PKB strefy euro. Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Banku zauważa, że pesymistyczny trend wskazuje na możliwy spadek gospodarczy, spełniający definicję recesji. Zakupów w przemyśle strefy euro (PMI) HCOB, opracowany przez S&P Global, wzrósł w grudniu do 44,4 z 44,2 w listopadzie, ale pozostał znacznie poniżej 50 punktów oddzielających wzrost aktywności od spadku. Pomimo niewielkiego wzrostu, dane te wskazują na trudności w sektorze produkcyjnym. Wskaźnik nastrojów gospodarczych Komisji Europejskiej dla Polski i Niemiec był w tym roku znacząco rozbieżny.

Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest ze zgodą na jego publikację w serwisie. Równocześnie prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności serwisu. Rynkowi analitycy byli raczej zgodni co do tego, że złoty może być niedowartościowany, to teraz już zaczynają wspominać o jego lekkim przewartościowaniu. O tym w specjalnym felietonie dla Business Insidera pisze Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ. Należy przygotować się na recesję poprzez posiadanie dobrego planu finansowego, dokonywanie rozsądnych inwestycji oraz ograniczenie wydatków.

Spowolnienie gospodarcze może, ale wcale nie musi być zwiastunem recesji, wstępem do niej. Spowolnienie to inaczej wyhamowanie wzrostu gospodarczego w stosunku do okresu poprzedzającego. Niekoniecznie oznacza zjawisko negatywne – odnotowane wartości mogą być nieco zmniejszone. O ewentualnym spowolnieniu lub przyspieszeniu w gospodarkach informuje wskaźnika PKB (produkt krajowy brutto).

Mimo to, większość gospodarek w Europie Środkowej powinna uniknąć recesji. Agregowany przez Deloitte konsensus prognoz rynkowych i instytucjonalnych wskazuje, że tegoroczny wzrost spowolnił do 0,7 proc. W Europie Środkowej (spodziewany spadek w Estonii i na Węgrzech), przyczyniając się do szybszej dezinflacji. Ze względu na restrykcyjną politykę pieniężną w strefie euro, średni wzrost w Europie Środkowej wyniesie 2,5 proc. (od 2,0 proc. na Litwie i Łotwie do 3,4 proc. w Rumunii), z nadal podwyższoną inflacją na poziomie 4,3 proc.

W jednym przypadku (same Niemcy) i w trzech dla całej strefy euro, spadek PKB trwał tylko jeden kwartał, co nawet nie spełnia technicznej definicji recesji (spadek PKP przed dwa kwartały z rzędu). Niemniej jednak nawet w tych przypadkach na spowolnienie wzrostu w strefie euro wpływ miała recesja w Stanach Zjednoczonych. Z punktu widzenia ekonomii recesja jest zjawiskiem makroekonomicznym, które polega na znacznym zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego.

Inwestorzy wyprowadzają swoje pieniądze z inwestycji i gwałtownie reagują na każdą wiadomość. – Rozczarowujące wyniki badania PMI za wrzesień oznaczają, że recesja w Wielkiej Brytanii jest coraz bardziej prawdopodobna. W najnowszym raporcie NBP ekonomiści wskazują, że najpoważniejsze spowolnienie w strefie euro od czterech lat wynika m.in.

Tymczasem działalność usługowa nieznacznie wzrosła i to w większym stopniu niż w sierpniu. Od co najmniej kilku miesięcy ekonomiści straszą, że nadchodzi globalne spowolnienie gospodarcze. W największych krajach Europy i świata widać już zdecydowane hamowanie, a w niektórych przypadkach można już mówić o recesji.

Stagnacja ma związek głównie z kryzysem w turystyce, którego powodem jest pandemia koronawirusa. Gospodarka Włoch uzależniona jest od sytuacji w tym sektorze, w którym ostatnie dwa lata były wyjątkowo ciężkie. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to krach finansowy. Kryzys na rynku akcji trwa dłużej, niż całej gospodarce – średnio 16 miesięcy w przypadku akcji w porównaniu do ok. 12 miesięcy dla całej amerykańskiej gospodarki. Większe kryzysy gospodarcze są łączone z głębszymi spadkami cen akcji, ale zależność tę trudno nazwać silną. Jeśli chodzi o zacieśnianie polityki pieniężnej, to opóźnienie EBC w stosunku do Fedu wynosi kilka lat.

Dzieje się tak dlatego, że na wielu imprezach networkingowych najprawdopodobniej spotkasz profesjonalistów w swojej branży, którzy mogą akurat potrzebować Twojego zestawu umiejętności. Jeśli będziesz obecny na tych wydarzeniach, możesz zostać zatrudniony i nawiązać długotrwałe kontakty biznesowe z tymi specjalistami. Eksperci twierdzą, że uciekanie się do tego działania może być najgorszą decyzją, jaką inwestor kiedykolwiek podejmie. Dzieje się tak dlatego, że nikt nie jest w stanie przewidzieć rynku. Nie można też określić, kiedy rynek się ustabilizuje. Chociaż jest to nieoptymalny czas na rozpoczęcie nowego biznesu, recesje mogą tworzyć nisze i luki, które możesz wypełnić nowym pomysłem na biznes.

Euro na skutek danych osłabiło się a kurs głównej pary walutowej spadł z poziomu bliskiego 1,07 do poniżej 1,06. Jutro o stopach procentowych będzie decydować EBC. Powyższa dyskusja na temat cyklów gospodarczych sugeruje, że przybliżanie się zwrotu w amerykańskiej koniunkturze oznaczać będzie ich ponowną synchronizację. W pozostałych krajach strefy euro (poza Francją i Niemcami) aktywność biznesowa utrzymywała się na zasadniczo stabilnym poziomie. Chociaż produkcja przemysłowa spadła szósty miesiąc z rzędu, to spadek był najłagodniejszy od kwietnia.

Kryzys związany z wojną na Ukrainie i nieustępliwe mimo tego działania klimatyczne Unii zmniejszające siłę nabywczą wynagrodzeń powodują, że recesja zajrzała ludziom we Wspólnocie w oczy. Boją się o przyszłość i ostro tną wydatki — wynika z najnowszych danych Eurostatu. Sprzedaż detaliczna w UE spadła w maju rok do roku realnie o aż 3 proc., a najbardziej w tych krajach, w których szalała inflacja. Z pewnością nie grozi nam szok energetyczny z lat 70.

Sugeruje, że PKB strefy euro podąża za wydarzeniami w gospodarce amerykańskiej z zaledwie kwartalnym opóźnieniem. Zieloną wyspą, choć nie jedyną, ponownie jest Polska. Ekonomiści straszyli spowolnieniem, ale do tej pory się to nie ziściło, bo wzrost naszego PKB od ponad roku jest w okolicach 5 proc. W Europie minimalnie lepszym wynikiem na koniec 2018 roku mogły się pochwalić tylko Łotwa, Węgry i Islandia, których gospodarki są wielokrotnie mniejsze od naszej. Trzeci kwartał w Europie przyniósł drastyczne wyhamowaniewzrostu gospodarczego. Polska znalazła się w gronie tych krajów, w którychstatystyki makroekonomiczne wciąż wyglądają w miarę solidnie.

Większy niż zakładano w czerwcu 2023 r., bo lepiej wypadły Stany Zjednoczone dzięki wydatkom na spożycie. Gospodarka USA wzrosła o 2,5 proc., o 1,4 pkt proc. W tym roku zwolni jednak do 1,6 proc., bo ostra polityka pieniężna zmniejszy aktywność firm. Zapiszą się jako dekada zmarnowanych możliwości.

Dokładnie tak samo, jak w przypadku Polski, KE zaznaczyła, że dostęp do reszty pieniędzy nadal uzależniony jest od realizacji kamieni milowych, których na razie nie osiągnięto. W przypadku Węgier zaliczka ma wynieść 920 mln euro. Jeśli ktoś był skłonny uważać, że zielone światło Komisji Europejskiej dla wypłacenia nam zaliczki z unijnego Funduszu Odbudowy to nasz wielki i wyjątkowy sukces, musi sprawę jeszcze raz przemyśleć. Trzy dni po Polsce podobną rekomendację w tej samej sprawie otrzymali bowiem nawet Węgrzy, którzy z instytucjami unijnymi są skonfliktowani jeszcze bardziej niż rząd Mateusza Morawieckiego. Sugeruje to, że Komisja Europejska chce po prostu rozdzielić te pieniądze wszystkim, jak najszybciej, bez względu na lokalne konteksty polityczne.

Jak łatwo zauważyć, specjaliści uzależniają nadejście recesji głównie od skali kryzysu energetycznego. Wyraźna zależność między nachyleniem krzywej Rząd Indii obniża stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 30% do 22% rentowności w Stanach i strefie euro występuje dużo częściej, niż mogłoby się wydawać. Przyczyną dalszego spadku aktywności jest malejący popyt.

Zgodnie z prognozami najbardziej możliwa jest recesja techniczna z kurczącym się PKB w II i III kwartale, a następnie wzrost w I kwartale 2023 roku. Bruksela ostrzega jednocześnie, że duże ryzyko gospodarcze wciąż związane jest z sytuacją w Ukrainie, nieprzewidywalnymi wstrząsami na rynku energetycznym, spowolnieniem w USA oraz blokadami pandemicznymi w Chinach. Recesja występuje, gdy dochodzi do spadku aktywności gospodarczej. W rezultacie dochodzi do spadku produktu krajowego brutto (PKB), nagłej zmiany cen surowców (np. ropy lub gazu) oraz utraty miejsc pracy. Recesja może również spowodować wysoką inflację, ponieważ spowalnia się produkcja towarów i usług.

Joanna Tyrowicz i Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej zostali wezwani do prokuratury na przesłuchanie w roli świadków. Wezwania dotyczą postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ujawnieniu informacji w związku z wykonywaną funkcją. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej znacząco zmniejszyły dystans do Niemiec.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *